De Eerste Indruk

Dit project is gemaakt tijdens de coronacrisis. Er werd een alternatieve manier gezocht voor het schudden van handen. Je komt immers veel te weten over iemand door een handdruk. In het ontwerp worden de hartslag en temperatuur gemeten in de hand en het knipperen van de ogen met behulp van de camera in de laptop. Deze metingen geven een indicatie van spanning en nervositeit. De hartslag wordt vervolgens omgezet in een trilling die te voelen is in de stoel van de ander. De temperatuur wordt omgezet in een briesje in het gezicht van de ander. Als laatste wordt het knipperen van de ogen omgezet in een knipperend lampje. Het ontwerp is gemaakt in de context van een sollicitatiegesprek tussen een werkgever en een toekomstig werknemer. Check hier de werking van de embodied experience op YouTube.